Ikona portletu Základní informace o JDTM ZK

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, dále jen JDTM ZK, připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Co je digitální technická mapa?

Technická mapa je složena z Účelové mapy polohopisné situace - ÚMPS (geodeticky měřená uliční čára - polohopis a výškopis v měř. 1:500, systému S-JTSK), která v digitální podobě zobrazuje objekty (např. domy, sloupy, čísla popisná atd.) a průběhů inženýrských sítí, které se na území kraje nacházejí. ÚMPS je vlastnictvím příslušné obce a průběhy inženýrských sítí vložené do JDTM ZK zůstávají v majetku správců a vlastníků sítí.

Princip projektu

Princip projektu spočívá ve využití již naměřených dat při nových měřeních a navrácení aktualizovaných měření zpět do datového skladu. Dodržováním tohoto cyklu bude trvale zajištěn aktuální stav digitální technické mapy jednotlivých obcí Zlínského kraje.

Co je to datový sklad?

Datový sklad definujeme jako relační databázi, která obsahuje data v jednotné struktuře rozdělené do následujících kategorií:
  • data geodeticky přesná
  • data digitalizovaná, kde přesnost není zaručena (digitalizovaná ÚMPS a KM)

Jestliže máte k dispozici data, která nejsou obsažena v JDTM-ZK, předejte je, prosím, správci datového skladu, který zajistí jejich přednostní vložení do datového skladu.

Kdo je správcem datového skladu?

Na základě výběrového řízení v listopadu 2007  byla správcem datového skladu pověřena firma Geovap, spol. s  r.o. Pardubice.

Kontaktní místo Zlín:
Interhotel Moskva
kancelář 610 (6.patro)
Náměstí Práce 2512
762 02 Zlín
tel.: 577 018 426
kontaktní osoba: Ing. Ivan Kusák (ivan.kusak@geovap.cz)
mobil: 728 523 963 (Po-Pá 7 - 17 hod)

Kdo je oprávněn kompletní služby datového skladu využívat?

  • Smluvní strany - partneři: kraj, města a obce, správci inženýrských sítí
  • Ostatní: zhotovitelé - geodetické firmy, projektanti, stavební úřady

Pro vstup do datového skladu je nutné znát přístupové jméno a heslo. Registrace oprávněných osob je možná prostřednictvím registračního formuláře. Portál JDTM ZK je určen pouze pro smluvní partnery a odbornou veřejnost (autorizované projektanty a geodety). Registrace ostatních subjektů a veřejnosti není možná.

Jak získáte data z datového skladu?

Na Portálu JDTM ZK pod kartou "Zakázky" se založí nová zakázka - žádost o data. Podrobný postup je na úvodní straně Portálu. Jakmile budou data pro žadatele připravena, dostane informační e-mail a může si je stáhnout
Data z datového skladu se vydávají ve dvou typech:
  • aktualizační výkres - vydává se ve všech případech, kdy probíhá geodetické měření, ať už je to z důvodu zaměření nového polohopisu či pouze ověření stavu dat. Tento výkres se vrací do datového skladu ke kontrole a akceptaci. O aktualizační výkresy žádají zhotovitelé geodetických měření - geodeti.
  • uživatelský výkres - slouží k projekčním a koncepčním činnostem. V zájmovém území nedochází k doměření polohopisu a nevrací se zpět do datového skladu. O uživatelský výkres žádají nejčastěji projektanti.

Při potížích kontaktujte správce datového skladu e- mail: podpora@jdtm-zk.cz s žádostí o technickou podporu JDTM ZK. 
Jedinou směrnicí, která bude na Zlínském kraji používána pro tvorbu i pro aktualizaci polohopisných a výškopisných dat, bude Směrnice JDTM ZK. Průběhy inženýrských sítí se předávají jako dosud v příslušných směrnicích jednotlivých správců IS.

Upozornění:
Data z datového skladu nenahrazují vyjádření správců inženýrských sítí!

Informační leták s podrobným popisem portálu JDTM ZK.