Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Webinář pro obce – přechod z JDTM ZK na novou DTM ZK

Dne 24. 6. 2021 se konal webinář pro obce Zlínského kraje, který se týkal stávající i budoucí digitální technické mapy Zlínského kraje. Cílem webináře bylo informovat obce o stavu projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (DTM ČR ve ZK) a způsobu řešení přechodného období ze stávající Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) na digitální technickou mapu ZK podle nové legislativy (zákon č. 47/2020 Sb.). Od 1. 7. 2023 je Zlínský kraj správce DTM...

Mapování technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí

V současné době probíhá příprava projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet  - aktivity: Vznik a vývoj digitálních technických mapa krajů (DTM). Cílem projektu je vytvořit digitální technickou mapu ZK (DTM ZK) tak, aby kraj mohl vést a spravovat DTM v přenesené působnosti podle ZoZ č. 47/2020 Sb. Účelem DTM je zajistit...

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve sbírce zákonů 47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen z ákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  Digitální technická mapa bude povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský...

Projekt JDTM ZK - 16 let fungování - 90 000 zakázek

Projekt Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje úspěšně funguje již 16 let a je stále více využívaný. Počet zakázek (žádostí o data) překročil úctyhodné číslo 9 0 000 . Část zakázek se vrací zpět s aktualizovanými daty, která se zapracovávají do datového skladu JDTM ZK, a technická mapa se tak neustále aktualizuje. Počet zapracovaných aktualizačních zakázek je více než  36 000.   Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům. ...

Portál JDTM ZK a WMS služba je na protokolu HTTPS

Z bezpečnostních důvodů Portál JDTM ZK  a WMS služba z datového skladu nyní využívá protokol HTTPS. Prosím opravte si nastavení adresy Portálu a WMS služby z HTTP na HTTPS. 

Město Kroměříž schválilo vyhlášku o vedení technické mapy obce

Město Kroměříž jako první ve Zlínském kraji schválilo obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce. Město si tímto způsobem zajistí aktuálnost a úplnost technické mapy. Podle vyhlášky musí stavebník doložit doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Více informací můžete najít v tiskové zprávě na stránkách Města Kroměříže .  

Výdej dat většího územního rozsahu pro tzv. investora ostatní

V Projektu JDTM ZK je investor OSTATNÍ definován jako subjekt, který není smluvním účastníkem projektu a nepodílí se na financování. Podle Provozního řádu je velikost zájmového území pro vydání dat pro investora ostatní omezena na 2 ha. Výdej dat pro rozsah území větší než 2 ha podléhá schválení koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Žádosti o data jsou průběžně kontrolovány a ověřovány. V případě, že je na Portále založeno více zakázek pro investora ostatní...

Nová WMS služba a WMS klient pro Microstation V7

Byla spuštěna nová WMS služba poskytující data z datového skladu JDTM ZK a současně byl upraven i WMS klient pro Microstation V7. Uživatelé WMS klienta pro MS V7 si mohou novou verzi stáhnout v článku WMS klient pro Microstation V7 - 2015 . Adresu WMS služby spolu se jménem a heslem získají oprávnění uživatelé u koordinátora JDTM ZK, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz .

Portál JDTM ZK na nové adrese

Portál JDTM ZK byl přemístěn na výkonnější server a nově jej naleznete na adrese https://jdtmzk.technickamapa.cz . Přesměrování z původní adresy bude fungovat cca do konce června.

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf. Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele. Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu. ...
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2