Ikona portletu Aktuality

Zpět na celou stránku
« Zpět

Mapování technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí

V současné době probíhá příprava projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet  - aktivity: Vznik a vývoj digitálních technických mapa krajů (DTM). Cílem projektu je vytvořit digitální technickou mapu ZK (DTM ZK) tak, aby kraj mohl vést a spravovat DTM v přenesené působnosti podle ZoZ č. 47/2020 Sb.

Účelem DTM je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území Zínského kraje.

Ve Zlínském kraji budeme navazovat na náš dlouholetý projekt Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje, geodeticky měřená data z tohoto projektu budou využita. Tento projekt je však založen na dobrovolné spolupráci a bude potřeba některé údaje do nové digitální technické mapy doplnit. Majitelé (případně provozovatelé či správci) dopravní a technické infrastruktury budou od roku 2023 podle ZoZ č. 47/2020 Sb. zodpovídat za správnost, úplnost a aktuálnost údajů o dopravní a technické infrastruktuře. Tato povinnost platí i pro obce, proto je nutné zmapovat dopravní a technickou infrastrukturu v jejich majetku.

V rámci zpracování rešerše dopravní a technické infrastruktury byly obce Zlínského kraje požádány o vyplnění dotazníku na téma mapování dopravní a technické infrastruktury. Obce vyplňovaly údaje o tom, které prvky dopravní a technické infrastruktury vedou mimo datový sklad JDTM ZK, a které prvky by potřebovaly zmapovat. Kompletní dotazník vyplnilo 215 obcí. Požadavky na mapování budou vyhodnoceny a následně bude navrženo, kolik prvků bude zmapováno. O výsledcích budou jednotlivé obce informovány.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.