Ikona portletu Aktuality

Zpět na celou stránku

Mapování technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí

V současné době probíhá příprava projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet  - aktivity: Vznik a vývoj digitálních technických mapa krajů (DTM). Cílem projektu je vytvořit digitální technickou mapu ZK (DTM ZK) tak, aby kraj mohl vést a spravovat DTM v přenesené působnosti podle ZoZ č. 47/2020 Sb. Účelem DTM je zajistit...

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve sbírce zákonů 47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen z ákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  Digitální technická mapa bude povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský...

Projekt JDTM ZK - 16 let fungování - 90 000 zakázek

Projekt Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje úspěšně funguje již 16 let a je stále více využívaný. Počet zakázek (žádostí o data) překročil úctyhodné číslo 9 0 000 . Část zakázek se vrací zpět s aktualizovanými daty, která se zapracovávají do datového skladu JDTM ZK, a technická mapa se tak neustále aktualizuje. Počet zapracovaných aktualizačních zakázek je více než  36 000.   Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům. ...

Portál JDTM ZK a WMS služba je na protokolu HTTPS

Z bezpečnostních důvodů Portál JDTM ZK  a WMS služba z datového skladu nyní využívá protokol HTTPS. Prosím opravte si nastavení adresy Portálu a WMS služby z HTTP na HTTPS. 

Město Kroměříž schválilo vyhlášku o vedení technické mapy obce

Město Kroměříž jako první ve Zlínském kraji schválilo obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce. Město si tímto způsobem zajistí aktuálnost a úplnost technické mapy. Podle vyhlášky musí stavebník doložit doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Více informací můžete najít v tiskové zprávě na stránkách Města Kroměříže .  

Výdej dat většího územního rozsahu pro tzv. investora ostatní

V Projektu JDTM ZK je investor OSTATNÍ definován jako subjekt, který není smluvním účastníkem projektu a nepodílí se na financování. Podle Provozního řádu je velikost zájmového území pro vydání dat pro investora ostatní omezena na 2 ha. Výdej dat pro rozsah území větší než 2 ha podléhá schválení koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Žádosti o data jsou průběžně kontrolovány a ověřovány. V případě, že je na Portále založeno více zakázek pro investora ostatní...

Nová WMS služba a WMS klient pro Microstation V7

Byla spuštěna nová WMS služba poskytující data z datového skladu JDTM ZK a současně byl upraven i WMS klient pro Microstation V7. Uživatelé WMS klienta pro MS V7 si mohou novou verzi stáhnout v článku WMS klient pro Microstation V7 - 2015 . Adresu WMS služby spolu se jménem a heslem získají oprávnění uživatelé u koordinátora JDTM ZK, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz .

Portál JDTM ZK na nové adrese

Portál JDTM ZK byl přemístěn na výkonnější server a nově jej naleznete na adrese https://jdtmzk.technickamapa.cz . Přesměrování z původní adresy bude fungovat cca do konce června.

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf. Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele. Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu. ...

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 13.
Položek na stránku 10
  2