Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Projekt JDTM ZK - 16 let fungování - 90 000 zakázek

Projekt Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje úspěšně funguje již 16 let a je stále více využívaný. Počet zakázek (žádostí o data) překročil úctyhodné číslo 9 0 000 . Část zakázek se vrací zpět s aktualizovanými daty, která se zapracovávají do datového skladu JDTM ZK, a technická mapa se tak neustále aktualizuje. Počet zapracovaných aktualizačních zakázek je více než  36 000.   Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům. ...

Portál JDTM ZK a WMS služba je na protokolu HTTPS

Z bezpečnostních důvodů Portál JDTM ZK  a WMS služba z datového skladu nyní využívá protokol HTTPS. Prosím opravte si nastavení adresy Portálu a WMS služby z HTTP na HTTPS. 

Město Kroměříž schválilo vyhlášku o vedení technické mapy obce

Město Kroměříž jako první ve Zlínském kraji schválilo obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce. Město si tímto způsobem zajistí aktuálnost a úplnost technické mapy. Podle vyhlášky musí stavebník doložit doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Více informací můžete najít v tiskové zprávě na stránkách Města Kroměříže .  

Výdej dat většího územního rozsahu pro tzv. investora ostatní

V Projektu JDTM ZK je investor OSTATNÍ definován jako subjekt, který není smluvním účastníkem projektu a nepodílí se na financování. Podle Provozního řádu je velikost zájmového území pro vydání dat pro investora ostatní omezena na 2 ha. Výdej dat pro rozsah území větší než 2 ha podléhá schválení koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Žádosti o data jsou průběžně kontrolovány a ověřovány. V případě, že je na Portále založeno více zakázek pro investora ostatní...

Nová WMS služba a WMS klient pro Microstation V7

Byla spuštěna nová WMS služba poskytující data z datového skladu JDTM ZK a současně byl upraven i WMS klient pro Microstation V7. Uživatelé WMS klienta pro MS V7 si mohou novou verzi stáhnout v článku WMS klient pro Microstation V7 - 2015 . Adresu WMS služby spolu se jménem a heslem získají oprávnění uživatelé u koordinátora JDTM ZK, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz .

Portál JDTM ZK na nové adrese

Portál JDTM ZK byl přemístěn na výkonnější server a nově jej naleznete na adrese https://jdtmzk.technickamapa.cz . Přesměrování z původní adresy bude fungovat cca do konce června.

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf. Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele. Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu. ...

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Účelová katastrální mapa je digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které...

Webová mapová služba pro katastrální mapy (WMS KN)

Tato mapová služba je zřejmě nejčastěji používaná WMS v České republice. Pomocí WMS KN si můžeme zobrazit katastrální mapu v GIS programu na svém počítači spolu s daty, která nás zajímají, ale nejsou obsahem např. Nahlížení do KN. Obsahem WMS KN jsou i další vrstvy jako věcná břemena, body a hranice vyjádřené podle přesnosti apod. Adresa WMS KN je http://services.cuzk.cz/wms/wms Přehled vhodných aplikací a klientů je na stránkách ČÚZK . Vrstvy, které je možné...
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 11.
Položek na stránku 10
  2