Ikona portletu Další dotazy

Zpět na celou stránku
« Zpět

Odborné dotazy geodetů

Jaký je rozdíl mezi aktualizačním a uživatelským výkresem?

  • Aktualizační výkres se vydává ve všech případech, kdy probíhají nějaká geodetická měření, ať už je to z důvodu ověření, aktualizace, nebo zaměření nového polohopisu. Tento výkres se vždy vrací Správci datového skladu ke kontrole a aktualizaci. O aktualizační výkresy žádají geodeti.
  • Uživatelský výkres slouží k projekčním a koncepčním činnostem. V zájmovém území tedy nedochází k doměření polohopisu. Nevrací se Správci zpět pro aktualizaci. O uživatelské výkresy žádají projektanti a ostatní uživatelé. V případě, kdy geodet zpracovává ucelené podklady pro projektanta, může si též požádat pouze o uživatelský výkres.

V aktualizačním výkrese není výškopis, je možné jej nějak získat?

V současné době jsou téměř všechna existující data importována do datového skladu JDTM ZK. Výškopis v těchto územích nemáme tedy k dispozici. Přesto v takových případech kontaktujte správce datového skladu JDTM ZK, který se pokusí výškopis dodatečně získat, popř. ověří zda není obsahem informativních dat.

Jak postupovat při zaměření skutečného stavu provedení inženýrských sítí, jejichž vlastníkem ani provozovatelem není příslušný správce IS, ale obec?

V tomto případě se mimo aktualizaci ÚMPS (Účelové mapy polohopisné situace) předává správci datového skladu JDTM ZK k aktualizaci i dokumentace průběhu inženýrských sítí. Tato dokumentace je zpracována v datové struktuře uvedené ve Směrnici JDTM ZK.

Jak postupovat při měření, kdy nedochází ke změně Účelové mapy povrchové situace (ÚMPS)?

Při měření skutečného stavu provedení inženýrských sítí nebo objektů, které nejsou předmětem JDTM ZK, je nutné zaměřit identické body polohopisu. Tyto body budou potom obsahem souboru s novými prvky pro kontrolu a akceptaci.

Upozornění: při zaměření IS jsou všechny nové povrchové znaky i původní se změnou prostorové polohy předmětem aktualizace ÚMPS!

Je nutné zadávat zakázku, když v zájmovém území nejsou v JDTM ZK žádná data?

Při měření skutečného stavu provedení inženýrských sítí nebo objektů, které nejsou předmětem JDTM ZK, je nutné zaměřit identické body polohopisu. Tyto body budou potom obsahem souboru s novými prvky pro kontrolu a akceptaci.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.