Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Webová mapová služba pro katastrální mapy (WMS KN)

Tato mapová služba je zřejmě nejčastěji používaná WMS v České republice. Pomocí WMS KN si můžeme zobrazit katastrální mapu v GIS programu na svém počítači spolu s daty, která nás zajímají, ale nejsou obsahem např. Nahlížení do KN. Obsahem WMS KN jsou i další vrstvy jako věcná břemena, body a hranice vyjádřené podle přesnosti apod.

Adresa WMS KN je http://services.cuzk.cz/wms/wms

Přehled vhodných aplikací a klientů je na stránkách ČÚZK.

Vrstvy, které je možné zobrazit:

  • Katastrální mapa
  • Body a hranice parcel vyjádřené podle přesnosti - prostřednictvím tohoto zvýraznění získáme informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zelené hranice parcel znamenají, že evidované údaje v KN jsou dostatečně spolehlivé, a proto není potřebné je dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Podrobné body s kódem kvality 3 (přesnější) jsou zelené, červené jsou podrobné body s kódy kvality 4 až 8 (méně přesné). Tyto informace jsou dostupné pouze na území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového návodu (KMD).
  • Věcná břemena na parcele nebo na části parcely - dostupné také pouze na území s DKM nebo KMD
  • Bodové pole polohové

Podrobné informace jsou na stránkách ČÚZK.

WMSKN_vecna_bremena.pngWMSKN_body_presnost.png

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.