Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Výdej dat většího územního rozsahu pro tzv. investora ostatní

V Projektu JDTM ZK je investor OSTATNÍ definován jako subjekt, který není smluvním účastníkem projektu a nepodílí se na financování. Podle Provozního řádu je velikost zájmového území pro vydání dat pro investora ostatní omezena na 2 ha. Výdej dat pro rozsah území větší než 2 ha podléhá schválení koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Žádosti o data jsou průběžně kontrolovány a ověřovány. V případě, že je na Portále založeno více zakázek pro investora ostatní v rozsahu území do 2 ha, které na sebe navazují, výdej dat probíhá v režimu zakázky větší než 2 ha.

V případě, že žádáte pro investora ostatní větší území než 2 ha, postupujte, prosím, podle tohoto postupu.

Děkujeme.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.