Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Účelová katastrální mapa je digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které bude referenčním mapovým podkladem.

ÚKM ZK byla vytvořena v roce 2003 za spolupráce Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, od roku 2004 byla pravidelně 2x ročně aktualizována. V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji byla upravena podle vyrovnaných hranic katastrálních území, doplněna o značky budov a pokračovalo se v pravidelné aktualizaci.

Při vzniku základních registrů byla ÚKM ZK předána Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, který ji postupně importoval do Informačního systému katastru nemovitostí. Po importu se z účelové katastrální mapy stala Orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). Aktualizace nyní probíhá průběžně a data jsou jako součást Registru územní identifikace, adres a nemovitostí volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN ve výměnném formátu RÚIAN (VFR).

Ve Zlínském kraji jsou již všechna katastrální území s účelovou katastrální mapou součástí RÚIAN. Výjimkou jsou katastrální území, kde je v letošním roce plánovaná digitalizace (Bystřice pod Lopeníkem, Malá Bystřice, Nevšová, Štítná nad Vláří, Zdislavice, Tučapy, Velký Ořechov).

Informace o dalších plánovaných možnostech poskytování OMP-V (ÚKM) najdete v prezentaci z odborného workshopu na téma ÚKM.

Intergrovaný operační program

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.