Ikona portletu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

https://jdtmzk.technickamapa.cz/

Vstup do JDTM ZK

Ikona portletu Aktuality

Srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v Nahlížení do KN

Pokud známe pouze původní parcelní číslo a v nové digitální katastrální mapě nemůžeme parcelu najít, může nám pomoci srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v aplikaci Nahlížení do KN. Obnova katastrálního operátu se provádí novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav nebo přepracováním. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa s mnoha změnami. Parcely mohou být přečíslovány, změní se výměra, vlastníci už nejsou vedeni ve zjednodušené evidenci.

Tyto sestavy jsou k nalezení pod záložkou Kat. území v horní liště.

Srov_sest_obr1_vyber_KU.png

Po výběru katastrálního území se objeví několik možností. Srovnávací sestavení je uvedeno jako první možnost.

Srov_sest_obr2_moznosti.png

Na výběr jsou dva druhy sestav:

Srov_sest_obr3_vyber_sestavy.png

Srovnávací sestavení obsahuje více údajů. Parcely jsou seřazeny podle listu vlastnictví a je uvedena rozloha původní a nové parcely, rozdíl mezi nimi a některé další údaje.

Srov_sest_obr4_ukazka_srov_sest.png

Rejstřík parcel je seznam parcel původních s novým číslem a číslem listu vlastnictví. 

Srov_sest_obr5_ukazka_rejstriku_parcel.png

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.